THƠ EM NHƯ GIỌT NẮNG TRƯA


Lời thơ như giọt nắng trưa
Long lanh bên dậu, vơng đưa trưa hè
Ư thơ như tiếng vỗ về
Mẹ đưa con trẻ lạc về chiêm bao
Ḍng thơ như đợt sóng trào
Đêm nao trên biển, vỗ vào tim anh
Bước chân anh vẫn độc hành
Đùa chơi cát biển, xây thành hư không
Lỡ rồi một nụ hôn nồng
Th́ xin t́nh tự phiêu bồng quên mau...