LẤY VỢ LM CHI, BC MC TIN?

Chu Tất Tiến.

Lấy vợ lm chi, bc Mc Tin?
Vợ gầy, vợ mập, đều hi kinh
Vợ cao, vợ thấp, đều khng đặng
Thi, thế th thi, ngủ một mnh

Ngủ một mnh tha hồ lăn lộn
Khng sợ ai tưởng mnh l tri độn
Gc chn, gc tay, hay gc cẳng
Cũng đều lm cho mnh đau bộn

Đau bộn lc nằm, cũng chưa thấm
Bằng lc vợ thương, cho quả đấm
M vẫn thưa vợ, anh xin chừa.
Để người ngoi nghĩ mnh m ấm

Em ấm lm sao được hở, ng?
Vợ mắng, lc bạn b ngồi đng
Vợ rầy lc ban đm c độc
Vợ đuổi, x-pha, nằm chổng mng

Chổng mng, suy nghĩ đời bạc tnh
Chẳng nhớ, khi xưa, cũng chnh mnh
Dạ, vng, thnh tht, em thỏ thẻ
Mắt biếc, mi son, rất trữ tnh

Trữ tnh hồi đ, em thơ ngy
Lu ru chn ng, em như say
Bn anh, ho hiệp, hin ngang lắm
Đi ta m đắm, tay trong tay

Trong tay Thnh Nữ c đời ti (*)
Giờ đy, bẹp dm mất tiu rồi
Thều tho, run rẩy, anh mơ ước
Phải chi Thnh Nữ đừng yu ti?

Yu ti như thế , th ở ga
Cn cht Tự Do ngắm hoa l
By giờ, cưỡi cọp, xuống lm sao
Xin bc chỉ dẫn cho ti nh!