Đọc thơ Chúc Anh.

 

                   Chu tất Tiến

 

Thơ em mềm luạ Hà Đông

Nửa thân ngào ngọt, hạ hồng Liêu trai

Nữa mai, anh tựa non Đoài

Hôn em một nụ, nhớ hoài trăm năm

Thơ em êm chiếc vơng nằm

Ôm thân t́nh tự, dáng tằm quanh co

Cần chi năm đợi, tháng chờ?

Cứ yêu như nụ ong vờ bay qua

Nhị ai khép mở cánh hoa

Bàn tay lẫm rẫm, trăng tà cũng quên

Thơ em chầm chậm chân sên

Môi ai bám hút cho bền t́nh si

Quấn quanh đời ấy vô tri

Rồi ra sâu nặng, dễ ǵ quên nhau?

Thơ em nghiêng đổ áo nhàu

Sao ai vụng dại mất mầu trinh nguyên?

Nhớ ra th́ đă ngây điên

Thôi th́ xuống tóc, về miền t́nh yêu

Để con chim sẻ chiều chiều

Gọi em chiêm chiếp, diễm kiều nào hay?

Thơ em? Ôi, thơ! Ruợu say!

Chưa nâng mà đă thấy đầy ḷng anh

Phải chi c̣n mái tóc xanh

Lừa em, hôn đại, cho đành phong suơng

Mặc tim ngưng nhịp vô thuờng

Dù cho một thoáng, cũng duờng thiên thu...