CHUYỆN CC B...

Ni chuyện xưa cũ lm chi?
C ngon, no chuyện tức th xẩy ra
Chuyện g vư mới hm qua
Những chuyện hiện tại, cc b đảm đuơng
B no m khng ẫm uơng
Khng khoe nh lớn, khoe giừơng, khoe sn
Khoe hai ci "hột" trắng ngần
Khoe ci mắt sửa, mũi hn, mi bơm
Khoe hai cục "si-li-con"
Mất ba ngn mấy, nn nuờng, đẹp chưa?
Ht bụng, cũng khng phải vư
Cả ngn đ đ, by chừ xinh sao!
Chn khng cn sẹo cht no
Mặc đồ suờng sm, khoe cao ci gi
C dư cht thịt thập th
Nhất định hấp dẫn cả l đn ng
Phen ny ta kiếm đuợc chồng
Ta về, ta bỏ vo lồng, ta chơi
Cn ta th cứ rong chơi
Xp-ping vi vt, đ đời tay ta
R-đt cuả hắn, ta c
Xe hơi hắn tậu, ci nh hắn mua
Cứ coi như l cuả "chu"
Cn ta th cứ lm vua một mnh
Cc b ơi! đừng lm thinh
Vui vui ln tiếng, "chng mnh"... ci chơi!

Tư Ba Bu

(Nếu thấy dzui dzui, xin gửi thư trả lời, đừng gửi .. Ba! V Tư Ba Ba đ c sẵn ba ci ba ở nh rồi..)