CU CHUYỆN CUẢ DNG SNG

 

                             Chu Tất Tiến.

 

Một ngy,

Nhnh sng con hỏi me:

"Sao con nguời duơng thế

Khng đến tắm hai lần

Khng đến để nhng chn

Trong chng ta, hở Mẹ?"

Mẹ sng thở di khẽ:

"Đời nguời như chiếc l

Trn dng sng bao la

Một khi trn mặt nuớc

L gi biệt lc truớc

Mỗi một buớc chn đi

L cắt đứt những g

St na vư qua ấy."

"Nhưng, sao con vẫn thấy

Nguời qua lại trn đuờng

Ngồi một chỗ vấn vuơng

Nhn kỷ niệm m khc?"

"Tại sao họ lại khc?

V suy nghĩ mới rồi

Đ biền biệt cuốn tri

Trong thời gian bất tận

Bao Thuơng, Yu, Si, Hận

Giy pht sau chập chng

Chỉ l những mng lung

Khng hon ton đ đến

Lớp da nguời, hiện diện

St na sau đ thay

Những tế bo đổi khc

Lớp chỉ cn l xc

Lớp lại mới tinh khi

Con nguời d c ngồi

Cũng l con nguời khc

Như dng sng, như thc

Cứ tuởng l đứng yn

Cứ ngỡ l viễn min

Nhưng thật ra biến đổi

Từng giọt nuớc bối rối

Lin tục cuốn nhau tri

Qua ni v xuống đồi

Hng triệu năm vẫn mới

Lời con, vư mới ni

Đ chan ho khng gian

Thnh tinh thể vt ngn

Ai c tay nhặt lại?"

"Vậy, sao con nguời mi

Cứ tranh đấu với nhau

Dnh cht danh hư ảo?"

Mẹ Sng cất lời ht:

"Con nguời l hạt ct

Trn bi biển bao la

Hạt ny chạy dang xa

Hạt kia, nằm ở lại

Tuởng thế l mi mi

Một đợt sng o vo

Một cơn go gầm go

Ct bay, biển trơ đất..."

 

          Chu Tất Tiến. 11/08