XIN ĐƯỢC MỘT LỜI TẠ LỖICho tôi xin, các bạn ơi!
Ngồi đây mà căi, hết đời không xong!
Dân ta mỏi cổ ngóng trông
Mong ngày được thấy cờ Hồng rách toang
Để cho rực rỡ cờ Vàng
C̣n bao nhiêu chuyện, cần bàn, cần theo
Dân ta, chục triệu đói nghèo
Ở đây căi lộn, tiêu điều nước Nam
Đ̣i Tự Do: việc phải làm!
Đ̣i Dân Chủ: không chỉ đàm luận xuông
Chửi qua, chửi lại, luông tuồng
Mất đi văn hóa, đau ḷng Tổ tiên
Trái tim nhỏ máu, muộn phiền
Oan oan tương báo, triền miên oán thù
Phật rằng: miệng lưỡi phải tu
Tạo thêm Khẩu Nghiệp, kiếp tu không thành
Chúa rằng: hăy nói lời lành
Thương yêu, đùm bọc, xứng danh con người
Thôi! Thôi! các bạn tôi ơi!
Cho tôi xin lỗi đôi lời được chăng?
Nếu tôi đă lỡ nói năng
Những đ́ều xúc phạm, nói quàng, nói xiên
Cho tôi tạ lỗi bạn hiền
Cùng nhau ta nghĩ về miền quê hương
Dân ta, máu chẩy, đau thương
Đất đai tàn phá, ruộng vườn tan hoang
Môi trường khủng khiếp bàng hoàng
Công an: lănh chúa, bạo tàn, giết dân
Mạnh tay cướp đoạt nhân dân
Cùm kia sẵn mở, c̣ng chân, khóa đầu...
Xin cùng được bắt tay nhau
Đấu tranh bền chí, dài lâu, kiên cường
Mong ngày thoát khỏi tai ương
Dân ta trở lại ruộng vườn, vui ca...

Thành tâm,

Chu tất Tiến.

31/10/08