Gửi cc bc Nam, Trung Kỳ

Thấy mấy bc ni chơi m dzui qu!
Cn tui buồn, ra tưạ cưả ng mng
Ci phận tui, ci số long đong
Di cư mi, d chn chồn gối mỏi
Biết bao giờ, tui một mnh một ci
Bnh cuốn trng tay, ngồi chn một mnh
Nuớc mắm thơm, c cht ớt, linh tinh
Chấm một miếng, lại "kh" một tiếng
Thi, từ nay đời giang hồ tứ chiếng
Xếp ga-ra, ti xuống tc, tu "nh"
(Coi vậy, m kh lắm đấy, cc bc nh!)
Phở bắc, bn b Huế, cơm g
Tui xin trả cho đời, khng dm nhận
Hủ tiếu? Bi bai! cho tui an phận
Chờ hết kiếp ny, hẹn đến kiếp sau
Tui lm ch tiểu, nhất định sẽ cạo đầu
Cc bc Nam, Trung kỳ đến chơi, xơi tầu hũ ky nh!

Bắc Kỳ Di Cư
Buồn mun thuở.