MINH VƠ VỚI "NGÔ Đ̀NH DIỆM VÀ CHÍNH NGHĨA DÂN TỘC."

                                                                   Chu Tất Tiến.  

"Con Người là một cây sậy yếu đuối nhất trong vũ trụ, nhưng lại là một cây sậy có tư tưởng." Trong cuốn Pensées được viết vào khoảng năm 1654 trở về sau, Pascal, nhà tóan học, vật lư học, và triết học vĩ đại của Thế Kỷ 17 đă viết về bản chất cao quư của Con Người - nói chung, và cho rằng : "Khi vũ trụ muốn nghiền nát Con Người, Con Người lại c̣n trở nên quư phái hơn vũ trụ bởi v́ Con Người biết rơ về việc ḿnh sắp chết cũng như sự thắng thế của thế lực giết người kia, trong khi vũ trụ lại chẳng biết chút ǵ về sự hiểu biết ấy cả."

Những tuyên ngôn về giá trị cao cả của Con Người của Pascal, nếu đem áp dụng vào trường hợp của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, qua cuốn sách "Ngô Đ́nh Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc" của nhà nghiên cứu Minh Vơ, thật sự là một so sánh chính xác và hoàn hảo.

Kể từ năm 1963 đến nay, đă có rất nhiều cuốn sách, nhiều bài văn, nhật kư, bài phê b́nh, biên khảo nói về Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, không những bằng tiếng Việt, mà c̣n được viết bằng Anh Ngữ, Pháp Ngữ và nhiều ngôn ngữ khác. Trên hệ thống các trang mạng điện toán toàn cầu, cũng có rất nhiều tài liệu, bài nhận xét phê b́nh về Ngô Đ́nh Diệm. Chỉ cần đánh ba chữ "ngo dinh diem", lập tức có vài chục trang Web với h́nh ảnh hiện ra đầy trên màn h́nh của chiếc máy điện toán. Tất cả những tài liệu đó có thể cho người đọc nhiều khái niệm, nhiều ư kiến đối lập, và những lời ca tụng khôn khéo, nhưng với người Việt, cuốn sách "Ngô Đ́nh Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc" do nhà nghiên cứu Minh Vơ viết, đă có thể nói là gói trọn những tư tưởng của nhà lănh đạo tài ba, vị Tổng Thống đầu tiên của lịch sử Việt Nam Tự Do - Dân Chủ,  người tử nạn Ngô Đ́nh Diệm, trong cuốn sách dầy hơn 450 trang này.

Không nói đến tính cách chính trị và các chiến lược cũng như sinh hoạt cá nhân, (v́ không thể nói đủ, nếu không kéo dài vài trăm trang như Minh Vơ đă làm), Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă thể hiện đúng tư cách của một Con Người cao quư như Pascal đă viết từ bốn thế kỷ trước. Ông biết rơ "việc ḿnh sắp chết cũng như sự thắng thế của cái thế lực định giết ḿnh, trong khi những kẻ giết ông lại chẳng biết chút ǵ về sự hiểu biết ấy cả". Tổng Thống đă biết những âm mưu muốn hại ông, nhưng nhóm đảo chánh có lẽ chẳng biết là ông đă biết hết. Trang 367: "Sáng 1- 11, ngày ra tay, Lodge cùng với đô đốc Felt đến yết kiến Tổng Thống Diệm. Ông Diệm bảo hai người Mỹ: Tôi biết có một âm mưu đảo chánh. Nhưng không biết ai sẽ ra tay." Lodge nói: "Tôi nghĩ chẳng có ǵ cần lo lắng về chuyện đó." Với sự dấu diếm của Lodge, nhóm đảo chánh vẫn không biết là Tổng Thống đă biết, v́ nếu họ biết là Tổng Thống đă chuẩn bị để đón nhận cuộc đảo chánh, chẳng có người nào dám tiếp tục. Sau khi vào tạm trú tại nhà Mă Tuyên, một bang trưởng người Hoa ở Chợ Lớn, ông Diệm vẫn b́nh tĩnh nh́n những nguy hiểm chết người đang khép chặt vào ông, với thái độ chấp nhận của một Tử Đạo. Trang 103: "Trung úy Thọ rất lấy làm ngạc nhiên và cảm phục khi thấy trong lúc nguy nan như vậy mà Tổng Thống vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà. Anh c̣n tiên đoán về sau lịch sử sẽ coi Tổng Thống Diệm như Abraham Lincoln của Hoa Kỳ. Anh viết:

"Nhưng lạ lùng thay, Tổng Thống Diệm thản nhiên ngồi uống trà. Phải chăng Tổng Thống đang nghĩ tới cuộc đời tiên thánh ở thế giới bên kia, xứng đáng là một Tổng Thống Ngô đ́nh Diệm bất diệt ngàn đời."

Chất Con Người hoàn hảo của Tổng Thống Diệm đă thể hiện rơ hơn nữa khi ông đồng ư trao quyền lại cho các Tướng lănh để tránh đổ máu (trang 104).

Tuy nhiên, thực tế đă cho thấy, bên cạnh các đức tính đáng ca ngợi của Con Người, luôn có những thú tính dăng dăng. Bên cạnh ánh sáng, phải có bóng tối. Có Dương, phải có Âm, Mặt Phải là đối diện của Mặt Trái. Trong khi Tổng Thống Diệm đại diện cho các Đức Tính, th́ các thú tính lại lộ rơ trong hành vi của những người chủ trương đảo chánh. Mặc dầu Tổng Thống Diệm nhận hy sinh quyền lực, tất cả các chương tŕnh giúp Dân, cứu Nước dang dở, và những giấc mộng cá nhân chưa thành, nhóm đảo chính đă nuốt lời hứa với "Cụ" mà đem một kẻ ám sát (*) đến để thanh toán vị Tổng Thống đáng kính này. Trang 104: "Sáng sớm hôm sau, Tuớng Dương văn Minh cử Tướng Mai Hữu Xuân dẫn đầu một đoàn xe vũ trang đến nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn để đón Tổng Thống. Tổng Thống và ông Nhu đă tới nhà thờ này từ sáng sớm để dự lễ cầu hồn. Cùng đi trong đoàn xe này có cả đại úy Nguyễn văn Nhung là cận vệ trung thành của tướng Minh. Khi đến nhà thờ, tên Nhung đă xô Tổng Thống và ông Cố Vấn lên xe thiết giáp. Và đến nửa đường th́ y hạ sát 2 ông." Requiem. Amen.

Nh́n h́nh ảnh vị Tổng Thống ngày nào đem lại an b́nh cho xứ sở, nêu cao lá cờ Chính Nghĩa trên khắp thế giới, nằm cong queo một bên, với máu me chan ḥa, những tâm hồn muốn hướng về Chân, Thiện, Mỹ đột nhiên muốn gào lên vỡ phổi: "Công Lư đâu? Công Bằng đâu? Công Đạo đâu?" Như một nhân vật chính trị nổi tiếng của Hoa Kỳ đă nói: "Kẻ ác đă thắng thế - Wrong guys win!"

Điều đau khổ hơn nữa là những "wrong guys" này lại nhận lệnh từ xa, lệnh từ một chính phủ ngoại quốc để giết chính vị lănh đạo của ḿnh. Trong một Website về Ngô Đ́nh Diệm, người ta thấy nhiều câu tương tự như sau:

"Washington then allowed the army to mount a coup against Diem on 1 November 1963; the next day, Diem and one of his brothers were killed. Thus ended the first Republic of Vietnam." (Hoa Thịnh Đốn đă cho phép quân đội được tổ chức một cuộc đảo chánh Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1983; ngày kế tiếp, Diệm và một trong những người em của ông ta đă bị giết. V́ vậy, nền Đệ Nhất Cộng Ḥa cáo chung."

Sau cái chết của nguời Lănh Tụ vĩ đại này, người ta đổ cho nguyên nhân của cuộc đảo chánh là v́ Tổng Thống Diệm đă kỳ thị tôn giáo, chỉ bổ nhiệm những tay chân là gốc Công Giáo vào các chức vụ quan trọng. Sự buộc tội này hoàn toàn không có cơ sở, chỉ là những cáo buộc vu vơ của người không t́m hiểu rơ từ căn bản. Nhà nghiên cứu Minh Vơ đă cho thấy: "Nhưng hăy xem chung quanh Tổng Thống, ban tham mưu của ông gồm đổng lư, phó đổng lư, chánh văn pḥng, chánh vơ pḥng, tổng thư kư và bí thư LẠI TOÀN LÀ PHẬT TỬ. Phó Tổng Thống, Tổng Tham Mưu Trưởng, tổng trấn Sài G̣n Gia Định, bộ trưởng Quốc Pḥng và bộ trưởng Phủ Tổng Thống, bộ trưởng Ngoại Giao là những bộ quan trọng nhất, đều là Phật Tử. Đa số Tỉnh trưởng, đa số tướng lănh có quyền hành nhất đều là Phật Tử. Nhưng bảo Tổng Thống Diệm chỉ dùng Công Giáo là một sự xuyên tạc có mục đích khích động ḷng  hận thù trong giới Phật Tử chẳng những đối với Tổng Thống Diệm mà có thể c̣n cả với đạo Công giáo." (trang 95).

Ngoài ra, c̣n hai vị trí tuy không có quyền lực thật sự nhưng lại là hai chức vụ cần đến sự tin cẩn nhất củamột vị Tổng Thống, cũng là những Phật Tử chuyên chính: Tùy viên của Tổng Thống, người đi sát với Tổng Thống 24 giờ - Đỗ Thọ, là cháu của tướng Đỗ Mậu, một trong nhóm cầm đầu đảo chính, và ông Cao Xuân Vỹ, người điều khiển lực lượng thanh niên Cộng Ḥa và cũng là người vẫn hàng năm cung kính tổ chức lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm từ nhiều thập niên qua.

Như vậy, lư do mà các tướng lănh đảo chính đưa ra đă hoàn toàn bị bác bỏ. Chỉ c̣n nguyên nhân cá nhân: tiền đôla, và ḷng thèm muốn địa vị. Như vậy, lịch sử của một dân tộc đă sang trang v́ những cá nhân độc ác -"wrong guys". Như vậy, kẻ chính nghĩa chưa chắc đă tồn tại lâu, chưa chắc đă được vinh danh măi măi. Ư định của Trời ư?

Thôi, th́ đành khuất phục Thiên Định vậy. Như Pascal đă viết: "We understand nothing of the works of God unless we take it as a principle that He wishes to blind some and to enlighten others." (Chúng ta chẳng hiểu chút nào về công việc của Thiên Chúa cả, trừ khi chúng ta chấp nhận nguyên tắc là tùy ư Ngài muốn cho kẻ này mù đi, trong khi lại cho kẻ khác sáng mắt lên.)

Con Người Hoàn Hảo mà tiêu biểu là Cố Tổng Thống Ngô đ́nh Diệm, tiếc thay, lại được Thiên Chúa chọn làm kẻ Tử V́ Chính Nghĩa quá sớm. Nếu không, có lẽ lịch sử chúng ta không có những ngày mà toàn dân uất nghẹn dưới chế độ độc tài Cộng Sản. Đọc "Ngô Đ́nh Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc" của nhà nghiên cứu Minh Vơ, ḷng những người quan tâm đến hiện t́nh đất nước như chùng xuống. Tội nghiệp cho một dân tộc!

 

                                                                   Chu Tất Tiến.

 

(*) Trang 104: "Theo tướng Trần văn Đôn (tác giả các cuốn Our Endless War và Việt Nam Nhân Chứng) th́ Nguyễn văn Nhung là tay giết người có máu lạnh, thường ghi dấu vào báng súng mỗi khi giết một người. Y cũng là kẻ đă đào mồ Ba Cụt lên để phanh thây khi ông này đă bị hành quyết.