Thư gửi quư thân hữu của diễn đàn "Pho Nang,"

Kính thưa quư vị,

Thật sự, không điều ǵ nhục nhă cho bằng khi con người tự hạ giá trị của ḿnh ngang với thú vật, tệ hơn nữa, dưới hàng thú vật. Con người khi đó đă đánh mất nhân tính của ḿnh, trở nên một thứ súc vật tồi tệ, đáng phỉ nhổ. Con vật, v́ không có tư tưởng, không có giáo dục, nên chỉ hành động theo bản năng. C̣n con người, có tư tưởng, có giáo dục, bắt buộc phải hành động theo lư trí và t́nh cảm. Pascal, nhà toán học, vật lư học, và nhà tư tưởng vĩ đaị giữa thế kỷ 17  đă nói: "Con người là một cây sậy, một vật mỏng mạnh trong thiên nhiên, nhưng là một cây sậy có tư tưởng." (Man is but a reed, the most feeble (thing) in nature; but he is a thinking reed.) Có suy nghĩ, con người đă vượt lên trên thiên nhiên, trở thành chủ của trái đất. Có suy nghĩ, con người đă biết phân biệt hành động nào là bản năng được chấp nhận, hành động là thuộc phạm vi thú tính không được chấp nhận. Một khi con người không biết phân biệt được đâu là bản năng tốt đẹp, đâu là thú tính xấu xa, th́ con người đă tự hủy nhân tính của ḿnh và biến thành súc vật.

Trường hợp của Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng, chủ diễn đàn "Pho Nang", không những đă cho kéo cờ Cộng Sản trên diễn đàn, đăng bài chia rẽ và bôi lọ tôn giáo, phổ biến những câu viết chửi bới dâm ô, và tờ quảng cáo cho việc người làm t́nh với ngựa, đă chứng tỏ Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng hoàn toàn bệnh hoạn, mất lư trí, và đă tự biến h́nh thành một nhân vật Ngựa-Người, đáng khinh bỉ. Nhân vật Ngựa-Người Nguyễn Văn Hoàng này, trước đây vẫn lập luận một cách hàm hồ rằng, với quyền Tự Do căn bản của con người, với tư cách tuổi trẻ đang vươn lên, mọi ư kiến phổ biến trên diễn đàn phải được tôn trọng. Nhưng nhân vật Ngựa-Người này đă quên một điều quan trọng là tuy sinh sống ở xứ Tự Do, nhưng luật pháp vẫn ngăn cấm những hành vi dâm ô thú vật, vẫn ngăn cấm các đầu óc bệnh hoạn xâm phạm đến tinh thần cũng như thể xác của những Con Người khác.

Về phương diện luật pháp, việc Nhân Vật Nguyễn Văn Hoàng, dù có thương hiệu là y sĩ, phổ biến tấm h́nh người làm t́nh với ngựa để chọc tức (provoking and irritating) người đọc diễn đàn là một tội phạm h́nh sự (felony): Sách nhiễu t́nh dục (Sexual Harassment)

1-Nạn nhân của việc sách nhiễu t́nh dục không nhất thiết phải là người trực tiếp bị sách nhiễu nhưng có thể là bất cứ ai nhận ra đó là hành vi công kích và bị ảnh hưởng bởi hành vi ấy. (The victim does not have to be the person directly harassed but can be anyone who finds the behavior offensive and is affected by it.)

2-Hầu hết những kẻ sách nhiễu đều không có ư định biện luận cho hành vi của chúng,  chúng không hề nghĩ ǵ về việc ấy. Nếu bị tra hỏi, chúng thường trả lời rằng chúng chỉ mua vui và không có ư định làm hại ai. Mặc dù thế, có vài kẻ nhận rằng chúng chủ tâm muốn làm nhục các nạn nhân. (Most harassers don't try to justify their behaviour; they don't think about it. If asked, they may say they are just having fun and don't cause any harm. A few, though, consciously seek to humiliate their victims.)

Trong trường hợp này, Nhân-Vật Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng đă vi phạm đủ những điều trên:

1-Tất cả những ai đọc  diễn đàn "Pho Nang" đều là nạn nhân của việc sách nhiễu t́nh dục, không nhất thiết phải là một người đọc nào cả.

2-Khi gửi trực tiếp cho người đọc Lê Minh Ngọc, với lời lẽ khả ố, dâm ô, người gửi đă cố t́nh làm nhục người nhận, nhưng nếu được hỏi, chắc chắn kẻ gửi thư sẽ cho là chỉ muốn mua vui mà thôi. 

V́ thế, để kết luận, chúng tôi xin mạo muội đề nghị hai điều:

-Tất cả những ai là thành viên của diễn đàn "Pho Nang" đồng loạt tẩy chay diễn đàn này. Những bạn bè, thân hữu của nhân-vật Nguyễn Văn Hoàng đồng loạt lên án hành vi bệnh hoạn có tính chất thú vật của Nguyễn Văn Hoàng.

-Mọi người đọc diễn đàn này, đặc biệt là Lê Minh Ngọc, có thể nạp đơn kiện Nguyễn Văn Hoàng về tội Sách Nhiễu T́nh Dục, làm một bài học thích đáng cho những kẻ bệnh hoạn trên các diễn đàn  khác noi gương, hầu trong sạch hóa các diễn đàn của người Việt hải ngoại, tạo phương tiện liên lạc tốt đẹp giữa cộng đồng Việt Nam hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới, đồng thời khuyến khích thế hệ kế tiếp phát triển môi trường này, nhằm duy tŕ Văn Hóa độc đáo của dân tộc.

Chân thành,

Chu tất Tiến.